AHMET HAKKI GÜVEN

ZEKİYE ÜMRAN YILDIZ
İDEAL AV SPOR TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: AHMET HAKKI GÜVEN

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2019/385

İLAN METNİ

T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2019/385 Esas

Davacı AHMET HAKKI GÜVEN vekili tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;
İİK’nun 287.maddesi uyarınca davacı AHMET HAKKI GÜVEN (T.C.No: 24508884290) hakkında 10/06/2019 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordatomühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.10/06/2019

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-642672.html

ZEKİYE ÜMRAN YILDIZ
İDEAL AV SPOR TURİZM İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment