ABDURRAHMAN SARI

KARAKOÇ GÜBRE YEM TİCARET VE SAN.LTD.ŞTİ.
HÜSEYİN SARI

ADI / SOYADI / UNVANI: ABDURRAHMAN SARI

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2019/288

İLAN METNİ

T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/288 Esas
Davacılar ABDURRAHMAN SARI ve HÜSEYİN SARI vekili tarafından HASIMSIZ olarak mahkememize açılan vemahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
3******0 TC numarasında kayıtlı HÜSEYİN SARI ve 3*********6 TC numarasında kayıtlı ABDURRAHMAN SARI tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında konkordato komiseri olarak İcra ve İflas Hukukçusu ALİ CEM BUDAK, Yeminli Mali Müşavir MUSTAFA DAĞÜSTÜve Serbest Mali Müşavir TEMEL VAR atanmış olup,
Duruşmanın 16/07/2019 günü saat : 13:30 da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur. 10/06/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiser-atanmasi-ve-durusma-gununun-ilanen-tebligi-641749.html

KARAKOÇ GÜBRE YEM TİCARET VE SAN.LTD.ŞTİ.
HÜSEYİN SARI

Add Comment