YALÇIN BOZHÜYÜK

Y-Y İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.
YAVUZ BOZHÜYÜK

ADI / SOYADI / UNVANI: YALÇIN BOZHÜYÜK

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/1180

İLAN METNİ

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

  1. Filiz Plastik Naylon ve Torba Plastik Ayakkabı Sanayi ve Limited Tic. Şirketi

  2. Zambak Plastik Naylon ve Torba Plastik Ayakkabı Sanayi ve Limited Tic. Şirketi

  3. Y-Y İç ve Dış Ticaret LTD
  4. Şirket Ortakları Yalçın Bozhüyük, Yavuz Bozhüyük

KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1180 Esas Sayılı dava dosyası)

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1180 Esas Sayılı dava dosyası kapsamında 2 nolu celsede verilen 26.02.2019 tarihli karar ile merkezi Gaziantep’ te olup, Gaziantep Ticaret Odasına 17753/29515/35244 sicil numarası ile kayıtlı Filiz Plastik Naylon ve Torba Plastik Ayakkabı Sanayi ve Limited Tic. Şirketi/ Zambak Plastik Naylon ve Torba Plastik Ayakkabı Sanayi ve Limited Tic. Şirketi/ Y-Y İç ve Dış Ticaret LTD ve Şirket Ortakları Yalçın Bozhüyük, Yavuz Bozhüyük Ait, 2004 sayılı İİK’ nun 7101 sayılı kanunun 17.maddesi ile değişik 289.maddesi uyarınca 1 (BİR) YIL süre ile konkordato KESİN MÜHLET kararı verilmiş olup, kesin mühlet kararı ile birlikte yeni konkordato komiser heyeti YMM-Bağımsız Denetçi Muzaffer Bayazıt, İşletme Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan ALSU ve Hukukçu Dr.Öğr.Üyesi Erkan Alsu’ dan oluşmaktadır.
2004 sayılı İİK’ nun 7101 sayılı kanunun 27.maddesi ile değişik 299.maddesi gereğince ve 288.madde uyarınca, konkordato kesin mühlet kararı alan, Filiz Plastik Naylon ve Torba Plastik Ayakkabı Sanayi ve Limited Tic. Şirketi/ Zambak Plastik Naylon ve Torba Plastik Ayakkabı Sanayi ve Limited Tic. Şirketi/ Y-Y İç ve Dış Ticaret LTD ve Şirket Ortakları Yalçın Bozhüyük, Yavuz Bozhüyük ’ den alacağı bulunan alacaklıların, konkordato komiserliğimizin “Değirmiçem Mh. 16014 Nolu Sk Efes İş Merkezi Kat: 5 No:17 Şehitkamil/GAZİANTEP” adresine bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişi alacak kayıtlarında ise noter onaylı imza sirküsü fotokopisi ile) veya vekilleri (vekil sıfatı ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanunu 35. Maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği) aracılığıyla müracaat ederek, Basın ilan Kurumu tarafından yapılan ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde alacaklarını komiser heyetimize yazılı olarak bildirmeleri,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlunun bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar olunur. 15/05/2019

Bildirimde esas alınacak bilgilerin içeriği şu şekilde olmalıdır;
1- Asıl alacak tutarı alacağı ispata yarar sözleşme/fatura vb. belge.
2- Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve geçici mühlet tarihine(02.10.2018 ) kadar işlemiş faiz tutarının ayrıntılı dökümü.
3- Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise teminatın türü, ne miktar için verildiği ve teminatın dayanak belgesi,
4- Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç /dava/icra takibi) varsa ayrıntılı bilgisi,
5- Mümkünse müstakbel alacaklılar toplantısına sizi/firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösteri yetki belgesi ve imza sirküleri

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ
Muzaffer Bayazıt Erkan ALSU Hakan Albayrak
YMM-Bağımsız Denetçi Dr.Öğr.Üyesi (İşletme Uzmanı) Dr.Öğr.Üyesi (Hukukçu)

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-alacaklilarini-alacaklarini-bildirmeye-davet-ilani-633798.html

Y-Y İÇ VE DIŞ TİC. İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ.
YAVUZ BOZHÜYÜK

Add Comment