MİMARİST PROJE TASARIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

DERNA DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİNG PAZARLAMA VE DIŞ TİC. A.Ş.

ADI / SOYADI / UNVANI: MİMARİST PROJE TASARIM İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 6210477128

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 843140/0 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2018/1172

İLAN METNİ

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1172
Davacılar DERNA DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve MİMARİST PROJE TASARIM İNŞAAT TAAHHÜT SAN VE TİC LTD ŞTİ ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacılar (borçlular) tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 696911-0 sicil numarasında kayıtlı davacılar (borçlular) DERNA DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve (843140/0) sicil nolu MİMARİST PROJE TASARIM İNŞAAT TAAHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 09/05/2019 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLEKESİN MÜHLET VERİLMESİNE, 
b) Davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)17/12/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLETSÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d)14/03/2019 tarihli duruşmada görevlendirildikleri bildirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan İBRAHİM FİDANCI, ESİN CİVELEK ve DENİZ AKKAYA MAR’ın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAKDEVAMINA, 
e)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiser heyeti tarafından Mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma gününün belirlenerek İİK’nın 288 nci maddesi uyarınca ilânına,
İlişkin kararların 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililereilanen duyurulur. 14/05/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararina-dair-ilanen-tebligat-632697.html

DERNA DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİNG PAZARLAMA VE DIŞ TİC. A.Ş.

Add Comment