KIRIKHAN ÖZEL CAN HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

ÇELEBİOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BEKAŞ ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: KIRIKHAN ÖZEL CAN HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 6850444805

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 465 / KIRIKHAN / HATAY

DOSYA ESAS NO: 2018/533

İLAN METNİ

İ L A N
T.C. KIRIKHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/533 Esas
Kırıkhan Ticaret Sicil Müdürlüğünün 465 sicil numarasında kayıtlı davacı 6850444805 Vergi numaralı Kırıkhan Özel Can Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.’ne 05/05/2019 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI verildiği,
Adı geçen şirket hakkında 28/11/2018 tarihinde açılan dava ile konkordato mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/533 Esas sırasında kayda alındığı, 05/05/2019 tarihinden itibaren başlamak ve anılan tarihten itibaren geçerli olmak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET KARARI verildiği, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Hukukçu 141502300400 T.C. Kimlik numaralı Av. Savaş Yıldır, Mali Müşavir 36904486404 T.C. Kimlik numaralı Hüseyin ÇOLAK, Sağlık Kurumları Yöneticisi 19532050308 T.C. Kimlik numaralı Bülent UMUL’un görevlendirilmesine ve kesin komiser heyetinin bu şekilde oluşturulmasına karar verildiği hususları ilan olunur.15/05/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-632684.html

ÇELEBİOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BEKAŞ ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment