İHC FISTIK GIDA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

ORHAN TEMİZ
GÖKHAN DEMİR

ADI / SOYADI / UNVANI: İHC FISTIK GIDA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 42202 / GAZİANTEP

DOSYA ESAS NO: 2018/1512

İLAN METNİ

İLAN
T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1512 Esas

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğün’de 42202 sicil numarasında kayıtlı davacı İHC FISTIK GIDA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. hakkında 1 (bir) yıl KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
Komiser olarak Yeminli Mali Müşavir Faruk Özkaya’nın kesin mühlet süresince göreve devamı ile Bağımsız Denetçi/Yeminli Mali Müşavir Fevzi Elmas ve Hukukçu Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Ercan’ın da komiser olarak tayini ile görevlerini heyet olarak sürdürmelerine,
Verilen tedbir kararlarının kesin mühlet içerisinde aynen devamına
İİK ‘nın 299. maddesi atfı ile İİK’nın 288. maddesi uyarınca konkordato komiserleri tarafından yaptırılacak ilanla alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet edilmelerine ve diğer işlemlerinin de İİK 299, 300, 301 ve 302. maddelerine göre komiser tarafından yerine getirilmesine,
Kesin mühlet kararının ve komiserlerin İİK’nın 289/son madde ve fıkrası atfı ile İİK’nın 288. maddesi gereğince ilanına, aynı madde gereğince ilgili yerlere bildirim yapılmasına karar verilmiştir. 10/05/2019

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-tebligi-631230.html

ORHAN TEMİZ
GÖKHAN DEMİR

Add Comment