ÇELEBİOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KIRIKHAN ÖZEL CAN HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

ADI / SOYADI / UNVANI: ÇELEBİOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 166027 / İZMİR

DOSYA ESAS NO: 2018/1267

İLAN METNİ

TC
İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞIN’DAN
ESAS NO: 2018/1267
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1267 Esas sayılı dosyası ile görülmekte olan Konkordato (Adi konkordatodan kaynaklanan – İİK 285 ila 308h) davası nedeniyle İzmir Ticaret sicili müdürlüğünün Merkez 166027 sicil numarasında kayıtlı ÇELEBİOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ HAKKINDA 19.04.2019 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet kararı verilmiş olduğundan
1-Borçlu şirketten alacaklı olanların, ilanının yapıldığı günden başlayarak ONBEŞ gün içinde aşağıda yazılı Konkordato Komiseri Ali İhsan Demiray ın adresine; elden, taahhütlü posta veya e-mail yolu ile ALACAKLARINI bildirmelerini
2-Kaydedilecek alacakların dayanağı, hukuki nedenlerinin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (Fatura, makbuz, senet, defter hülasası vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri
3-15 günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı taktirde) konkordatoprojesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olmayacakları
İlan olunur. 13.05.2019
Ali İhsan Demiray
Konkordato Komiseri
Adres:1364 sok. No:14 Sema İşmerkezi Kat:4 Daire:404 Konak/İZMİR
E-mail:ali@aliihsandemiray.com

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiser-heyeti-nden-alacaklilara-cagri-632532.html

ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KIRIKHAN ÖZEL CAN HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Add Comment