ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEVFİK FAİZ SAYEK
ÇELEBİOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 8211 / BORNOVA / İZMİR

DOSYA ESAS NO: 2018/1046

İLAN METNİ

T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2018/1046

Davacı, ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Bornova – 8211 nosunda kayıtlı davacı ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile ilgili olarak;
Mahkememizin 10/05/2019 tarihli duruşmasında konkordato taleplerinin reddine, konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve mahkememizin 18/01/2019 tarihli duruşmasında görevlendirilen konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar verilmiş olup, İİK’nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur. 13/05/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-tedbirlerinin-kaldirilmasina-iliskin-ilanen-tebligat-632582.html

TEVFİK FAİZ SAYEK
ÇELEBİOĞLU İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment