MEHMET TEĞİZ

HASAN BASRİ TEĞİZ
CAN AYAKKABI SARAYI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: MEHMET TEĞİZ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/1266

İLAN METNİ

İ L A N
T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1266 Esas

Mahkememiz duruşmasında alınan ara karar gereği; Mahkememizin 2019/58 Esas sayılı dosyasında, Davacılar Hasan Basri Teğiz (28267498736) ve Mehmet Teğiz (28273498508) tarafından hem şahsi hem de ortağı ve yetkilisi bulundukları ve aynı zamanda kefalet borçlusu oldukları M.Teğizler Mobilya Tekstil Turizm Hayvancılık Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketinin (V.No:6090435361) genel olarak alacaklılara ödeme planını kapsar şekilde ödeme projesi sunulmuş olması karşısında gerek usul ekonomisi ve gerekse dava sebepleri yönünden birbiriyle bağlantısı olması nedeniyle Mahkememizin 2019/58 E.sayılı dava dosyasının Mahkememizin 2018/1266 Esas sayılı dosyası ile tekrar birleştirilmesine, yargılamanın Mahkememizin 2018/1266 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine karar verilmekle,
1-Asıl ve birleşen davalar yönünden sonraki duruşmasının 10/07/2019 günü saat 10.50 ye ertelendiği,
2-İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini, duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabileceklerinin İHTARI,
İİK.nun 304.maddesi yollaması ile İİK.nun 288.maddesi gereği İLAN OLUNUR.18/04/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-davasinda-ara-kararin-ve-durusma-gununun-ilanen-tebligi-622215.html

HASAN BASRİ TEĞİZ
CAN AYAKKABI SARAYI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment