MAYATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AHMET MİRAÇ ŞENGEL
KASTAMONU PARK AVM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: MAYATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 6130044865

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 24972

DOSYA ESAS NO: 2018/1500

İLAN METNİ

T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1500 Esas

Davacı MAYATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:24972), (Vergi Kimlik No:6130044865)’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;

a) Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 24972 sicil numarasında kayıtlı davacı MAYATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 05/04/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmiştir.

b) Davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınması uygun görülmüş, 19/11/2018 tarihli tensip ara kararları ile verilen tedbirlerin kesin mühlet süresi içerisinde aynen devamına karar verilmiştir.
c) Kesin mühlet içinde daha önce atanan Komiseri RAMAZAN TEKKEŞ’in komiserlik görevinin devamına karar verilmiştir.
d)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiseri tarafından rapor hazırlanarak mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma günü belirlenerek ayrıca ilan edilecektir.
İlanen duyurulur.

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-617545.html

AHMET MİRAÇ ŞENGEL
KASTAMONU PARK AVM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment