KASTAMONU PARK AVM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MAYATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KÖMÜRCÜOĞLU MERMER TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: KASTAMONU PARK AVM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 5270474575 / KASTAMONU

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 1-Kastamonu-4794 / KASTAMONU

DOSYA ESAS NO: 2018/342

İLAN METNİ

T.C KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 2018/342 ESAS SAYILI DOSYASINDAN 
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Davacı KASTAMONU PARK AVM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Konkordato davasının 26/03/2019 tarihli duruşmasında verilen ara karar gereğince; 1-Kastamonu-4794 Ticaret sicil nolu, 5270474575 vergi nolu Kastamonu Park Avm Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğu anlaşıldığından, Mahkememizce davacı borçlu şirkete 07/04/2019 tarihinden itibaren 1 yıllık KESİN MÜHLET kararı verilmiştir.2-İİK’nın 304. maddesi gereğince, tayin olunan duruşma günü 24/03/2020 saat 14:00 olup, itiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri,
3-İİK’nın 288. maddesi uyarınca, alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek; dilekçelerinde kesin mühlet verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
İlan olunur.

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-karari-ve-durusma-gununun-ilanen-tebligi-617657.html

MAYATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KÖMÜRCÜOĞLU MERMER TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Add Comment