GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 2733 / GİRESUN

DOSYA ESAS NO: 2018/747

İLAN METNİ

İ L A N
T.C. GİRESUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/747 Esas

Davacılar , BÜLENT GÜLEN ve GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle; Giresun Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 2733 sicil numarasında kayıtlı GÜLENLER ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 31/12/2018 tarihinden başlamak üzere ve Davacı BÜLENT GÜLEN(T.C: 32836572376 ) yönünden hakkında 31/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş , konkordato komiseri olarak MALİ MÜŞAVİR SİNAN DALMAN ve HUKUKÇU AV.NURŞEN ŞENYUVA atanmıştır.
Mahkememizin 26/03/2019 tarihli ara kararı gereğince, 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. 11/04/2019 tarihli duruşma ara kararı ile duruşmanın 31/05/2019 günü saat 11:00’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, 2 ay süre ile geçici mühlet kararının uzatılmasını gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.11/04/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasi-ve-durusma-gununun-tebligi-618537.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir