FATİH YILDIZ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FATİH YILDIZ İŞ MAKİNALARI VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ELMAAĞAÇ YALITIM DEKORASYON İNŞAAT TAAHHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: FATİH YILDIZ YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 695853/0 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2018/1037

İLAN METNİ

İLAN

T.C.
İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNİN
2018/1037 E. SAYILI DOSYASI
FATİH YILDIZ İŞ MAKİNALARI VE İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ. VE
FATİH YILDIZ YAPI MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET İLÂNI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 947764/0 sicil numarasında kayıtlı “İçerenköy Başıbüyük Yolu Ayşecik Sk. No:46 A/1 Ataşehir/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Fatih Yıldız İş Makinaları Ve İnş. San. Tic. Ltd Şti.’ne, ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 695853/0 sicil numarasında kayıtlı “İçerenköy Başıbüyük Yolu Ayşecik Sk. No:46 A/1 Ataşehir/İstanbul” adresinde faaliyet Gösteren Fatih Yıldız Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd Şti.’ne İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/1037 E. sayılı dosyasında 06/02/2019 tarihinde 1 yıllık kesin mühlet verilmiş; kesin mühlet kararıyla birlikte, Makina Yüksek Mühendisi Oktay Tatar, Yeminli Mali Müşavir/ Bağımsız Denetçi Mustafa Dağüstü, Hukukçu Doç. Dr. İbrahim Aşık’tan oluşan heyetimiz, konkordatokomiser heyeti olarak görevlendirilmiştir.
Fatih Yıldız İş Makinaları Ve İnş. San. Tic. Ltd Şti. ve Fatih Yıldız Yapı Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd Şti.’nden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Merdivenköy Mh. Dikyol Sk. No: 2A B Blok Kat:11 Ofis No:108 Kadıköy/İSTANBUL adresine tatil günleri hariç 09:00-12:30 13:30-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydının; varsa alacağın dayanağı olan belgelerin onaylanmış suretlerinin, yukarıda yazılı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi suretiyle de yapılabileceği; İLAN tarihinden 15 gün geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postaların dikkate alınmayacağı,
Alacak kaydı sırasında, 11/09/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.
Konkordato Komiser Heyeti

OKTAY TATAR
Makina Yüksek Müh

MUSTAFA DAĞÜSTÜ
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Doç. Dr. İBRAHİM AŞIK
İcra İflas Hukuku Uzmanı

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilari-alacaklarini-bildirmeye-davet-ilani-612279.html

FATİH YILDIZ İŞ MAKİNALARI VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ELMAAĞAÇ YALITIM DEKORASYON İNŞAAT TAAHHÜT İNŞAAT MALZEMELERİ OTOMOTİV BOYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment