ERBORA MİMARLIK YAPI ENDÜSTRİSİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SEVİNÇ İNŞAAT HARFİYAT PETROL TAŞIMACILIĞI İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AHMET CEVAD ÖZTUĞ

ADI / SOYADI / UNVANI: ERBORA MİMARLIK YAPI ENDÜSTRİSİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 56044 / ANKARA

DOSYA ESAS NO: 2018/738

İLAN METNİ

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2018/738

Ankara Ticaret Sicilinin 56044 sırasına kayıtlı, Bükreş sok. No: 3/4 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı Erbora Mimarlık Yapı Endüstrisi Turizm Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında mahkememizin 07/03/2019 tarih 2018/738 E. sayılı kararı ile 7101 sayılı Kanunun 289. madde 1. Fıkra hükmüne göre davacının isteminin kabulü ile10/03/2019 tarihinden itibaren bir yıl süreyle kesin mühlet verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince daha önce atanan Y.M.M. Doç. Dr.Mehmet Ali Aktaş, Mimar Şule Çamlıbel, Prof. Dr. Mustafa Serdar Özbek’in Konkordato Kesin Komiser Heyeti olarak atanmalarına, Kesin Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince Alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-tebligi-618845.html

SEVİNÇ İNŞAAT HARFİYAT PETROL TAŞIMACILIĞI İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AHMET CEVAD ÖZTUĞ

Add Comment