CAN AYAKKABI SARAYI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MEHMET TEĞİZ
SİMGE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: CAN AYAKKABI SARAYI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 1980069073

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 136004 / ANKARA

DOSYA ESAS NO: 2018/751

İLAN METNİ

CAN AYAKKABI SARAYI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

CAN Ayakkabı Sarayı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Konkortado Komiserliği’nden
Alacaklıları Bildirime Davet İlanı

İlgi: Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/751 E.sayılı dosyası

1-)Ankara 2.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/751 E.sayılı dosyasında verilen 25.10.2018 tarihli karar uyarınca geçici mühlet verilip,aynı mahkemenin 22.03.2019 tarihli kararıyla Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne 136004 sicil numarası ile kayıtlı Can Ayakkabı Sarayı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne aynı tarihten (22.03.2019)başlamak üzere bir yıllık kesin mühlet verildiği,Bağımsız Denetçi Metin ÖZER’in komiserlik görevinin kesin mühlette de devamına karar verildiği,
2-)İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 299’uncu maddesi uyarınca yukarıda unvanı belirtilen şirketten 24.10.2018 tarihi itibariyle alacağı bulunanların işbu yazının Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında ilanından (sonraki tarihli olan esas alınacaktır) itibaren on beş gün içerisinde komiser Metin ÖZER’in YENİŞEHİR PTT PK 261 ANKARA adresine alacaklarını bildirmesi gerektiği ,
3-)Süresinden sonra komiserliğe uluşan bildirimlerin dikkate alınmayacağı,bildirimde bulunan alacaklıların kendilerine ait adres,telefon gibi iletişim bilgilerini de sunması gerektiği,
4-)Adresi bilinen alacaklılara,işbu yazının bir suretinin iadeli taahhütlü mektupla gönderileceği,ancak bunların alacaklarını bildirimlerindeki on beş günlük sürenin,yukarıda iki numaralı başlıkta ayrıntısı açıklanan ilan tarihine göre tayin olunacağı,
5-)Alacakların bildiriminde,
a)24.10.2018 tarihi itibariyle şirketten alacaklı olanların,bu tarih itibariyle alacak tutarlarını bildirmesi gerektiği,
b)Alacağın sebebinin,alacağı ispat eden belgenin tasdikli suretinin,alacağın Türk Lirası üzerinden miktarının,vadesinin,anapara ve varsa geçici (25.10.2018)ve kesin mühlet tarihine (22.03.2019) kadar işlemiş olan faiz olmak üzere ayrı ayrı değerinin,dayanağı ve açıklamalı hesap tablosuyla birlikte sunulması gerektiği,
c)Alacağın çekişmeli (dava-icra-arabulucu seviyesinde gibi),rehinli,adi yada imtiyazlı alacaklardan oup olmadığının bildirilmesi gerektiği,
d)Rehinli alacaklarda ayrıca ;rehnin dayanağı,rehin belgesi,resmi sened, rehnin nevi,bedeli,faiz oranı,işlemeye başladığı tarih,varsa rehnin teminatı dışında kalan alacak tutarı,ayrıntılı hesap tablosu ve dayanaklarının bildirilmesi gerektiği,
e)Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ve değerleme usulünün bildirilmesi gerektiği,
f)Geçici mühlet tarihine kadar olan alacakla bu tarihten sonra doğan alacak varsa,bilgi amaçlı olarak bunların ayrı ayrı bildirilmesi gerektiği,
6-)Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların,bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.
KOMİSER
Metin ÖZER
Bağımsız Denetçi

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-alacaklilarini-alacaklarini-bildirmeye-davet-ilani-621768.html

MEHMET TEĞİZ
SİMGE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment