BRC BASIM MATBAACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

SİMGE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VMM VAROL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: BRC BASIM MATBAACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 139085 / ANKARA

DOSYA ESAS NO: 2018/780

İLAN METNİ

BRC Basım Matbaacılık Limited Şirketi Konkordato Komiserliğinden
Alacaklıları Bildirime Davet İlanı

İlgi: Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/780 E. sayılı dosyası

1-) Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/780 E. sayılı dosyasında verilen 26.10.2018 tarihli karar uyarınca geçici mühlet verilip, aynı mahkemenin 26.03.2019 tarihli kararıyla Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 139085 sicil numarası ile kayıtlı BRC Basım Matbaacılık Limited Şirketi’ne aynı tarihten (26.03.2019) başlamak üzere bir yıllık kesin mühlet verildiği, Doç.Dr. Kürşat Göktürk, Yeminli Mali Müşavir Metin Özer ve Makine Mühendisi Zafer Sönmez’den oluşan komiser heyetinin görevinin kesin mühlette de devamına karar verildiği,
2-) İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 299’uncu maddesi uyarınca yukarıda unvanı belirtilen şirketten 25.10.2018 tarihi itibariyle alacağı bulunanların işbu yazının Ticaret Sicili Gazetesinde ve Basın İlan Kurumu resmi ilan portalında ilanından (sonraki tarihli olan esas alınacaktır) itibaren onbeş gün içerisinde komiser heyet üyesi Zafer Sönmez’in işyeri olan Hacı Bayram Mah. Rüzgarlı Cad. Eser İşhanı 14/274 Ulus-ANKARA adresine alacaklarını bildirmesi gerektiği,
3-) Şahsen bildirimin, bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi; tüzel kişilerde imza sirküleri ibrazıyla) veya Avukatlık Kanunu m. 35 uyarınca avukat olan vekil marifetiyle yapılabileceği; bildirimin posta yoluyla yapılmak istenmesi halinde, yukarıda iki numaralı başlıkta belirtilen adrese gönderilecek iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla da bildirim yapılabileceği, süresinden sonra heyetimize ulaşan bildirimlerin dikkate alınmayacağı, bildirimde bulunan alacaklıların kendilerine ait adres, telefon gibi iletişim bilgilerini de sunması gerektiği
4-) Adresi bilinen alacaklılara, işbu yazının bir suretinin iadeli taahhütlü mektupla gönderileceği, ancak bunların alacaklarını bildirimlerindeki onbeş günlük sürenin, yukarıda iki numaralı başlıkta ayrıntısı açıklanan ilan tarihine göre tayin olunacağı,
5-) Alacakların bildiriminde,
a) 25.10.2018 tarihi itibariyle şirketten alacaklı olanların, bu tarih itibariyle alacak tutarlarını bildirmesi gerektiği,
b) Alacağın sebebinin, alacağı ispat eden belgenin tasdikli suretinin, alacağın Türk Lirası üzerinden miktarının, vadesinin, anapara ve varsa geçici (26.10.2018) ve kesin mühlet tarihine (26.03.2019) kadar işlemiş olan faiz olmak üzere ayrı ayrı değerinin, dayanağı ve açıklamalı hesap tablosuyla birlikte sunulması gerektiği,
c) Alacağın çekişmeli (dava-icra-arabulucu seviyesinde gibi), rehinli, adi ya da imtiyazlı alacaklardan olup olmadığının bildirilmesi gerektiği,
d) Rehinli alacaklarda ayrıca; rehnin dayanağı, rehin belgesi, resmi senet, rehnin nevi, bedeli, faiz oranı, işlemeye başladığı tarih, varsa rehnin teminatı dışında kalan alacak tutarı, ayrıntılı hesap tablosu ve dayanaklarının bildirilmesi gerektiği,
e) Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ve değerleme usulünün bildirilmesi gerektiği,
f) Geçici mühlet tarihine kadar olan alacakla bu tarihten sonra doğan alacak varsa, bilgi amaçlı olarak bunların ayrı ayrı bildirilmesi gerektiği,
6-) Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği,
hususları ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

KOMİSER KURULU
KOMİSER KOMİSER KOMİSER
Doç.Dr. Kürşat GÖKTÜRK Metin ÖZER Zafer SÖNMEZ
Hukukçu Yeminli Mali Müşavir Makine Mühendisi

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-alacaklilarini-alacaklarini-bildirmeye-davet-ilani-622291.html

SİMGE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞAAT TAAHHÜT VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VMM VAROL MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment