AKTİF MİMARLIK DEKORASYON VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKM YAPI DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADIM AYAKKABI TABAN SANAYİ A.Ş.

ADI / SOYADI / UNVANI: AKTİF MİMARLIK DEKORASYON VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 0420045379

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 353389/0 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2018/1273

İLAN METNİ

İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2018/1273 Esas
Davacı, AKTİF MİMARLIK DEKORASYON VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 353389 sicil nolu borçlu AKTİF MİMARLIK DEKORASYON VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 04/01/2019 tarihli 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 04/04/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı şirket hakkında mahkememizin 04/01/2019 tarihli tensip 9 NOLU ARA KARARI GEREĞİNCE İİK’NIN 297.MADDESİ GEREĞİNCE KURULAN MAL VARLIKLARININ MUHAFAZASI İÇİN ALINAN TEDBİRLERİN VE İİK’NIN 288, 294 VE DEVAMI MADDELERİ GEREĞİNCE KURULAN TEDBİRLERİN AYNEN DEVAMINA, 

b)04/01/2019 tarihli tensibin 3.maddesi gereğince ve 06/02/2019 tarihli ara karar gereğince davacı şirkete görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan
Hukukçu Doç. Dr. Salih Önder Yeşiltepe,
Yeminli Mali Müşavir Adnan Ay
SMM Deniz Akkaya Mar’ın
 GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLETİN UZATILMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA, 

c)Mahkememizin 2018/1273 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 27/05/2019 günü saat 14:00‘da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.02/04/2019

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasi-ve-durusma-gununun-ilanen-tebligi-616971.html

AKM YAPI DEKORASYON İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ADIM AYAKKABI TABAN SANAYİ A.Ş.

Add Comment