MURAT ERGÜL

MEHMET ALİ YAZICI
YILDIRIMLAR METAL TİCARET A.Ş.

ADI / SOYADI / UNVANI: MURAT ERGÜL

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/327

İLAN METNİ

İ L A N

T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/327 Esas

34561951396 T.C. Kimlik nolu MURAT ERGÜL vekili tarafından talep edilen konkordato mühleti davasında mahkememizce 07.03.2019 tarihinden başlamak üzere 2 ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASINA karar verilmiştir. Duruşmanın 07/05/2019 günü saat 11:05’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur. 08/03/2019

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasi-ve-durusma-gununun-tebligi-604352.html

MEHMET ALİ YAZICI
YILDIRIMLAR METAL TİCARET A.Ş.

Add Comment