MİRAN TESKTİL DAR DOKUMA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. AŞ.

ETAP GRAFİK TASARIM REKLAM SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
DORA METAL DEMİR SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: MİRAN TESKTİL DAR DOKUMA SAN. İÇ VE DIŞ TİC. AŞ.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 271103/218685 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2018/943

İLAN METNİ

1-) MİRAN TEKSTİL DAR DOKUMA SAN. İÇ. VE DIŞ TİC. AŞ.
2-) BURHAN POLAT
3-) ZERİNE POLAT
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/865 E. Sayılı Dosyası)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 271103/218685 numarasına kayıtlı, “Koza Mah. 1678 Sk. No: 9B Giriş Kat:2-3 Esenyurt/İstanbul ” adresinde faaliyet gösteren Miran Tekstil Dar Dokuma Sanayi İç ve Dış Tic. AŞ ‘nin Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/943 E. sayılı dosyasında 07.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Derya Coşkun, Kadriye Demirci, Bengü Atasever Yüzbaşıoğlu’ndan oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak göreve devamına hükmedildiği,
Yukarıda ünvanı yazılı şirketlerden alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini alacak kaydı dilekçesi ile, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Gülbağ mah. Avnidilligil sk. Akün Apt. No.20/4 M.Köy-Şişli/İstanbul adresine tatil günleri hariç 10:00-12:00 13:00-17:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, gösteren Miran Tekstil Dar Dokuma Sanayi İç ve Dış Tic. AŞ ile ilgili olarak 09.10.2018 (geçici mühlet tarihi), tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkan tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İlk m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur.

Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri
Derya COŞKUN Kadriye DEMİRCİ Bengü Atasever Yüzbaşıoğlu
SMMM SMMM Hukukçu

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-kesin-muhlet-kararinin-tebligi-607546.html

ETAP GRAFİK TASARIM REKLAM SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
DORA METAL DEMİR SAC SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

One Response

  1. takip 21 Mart 2019

Add Comment