KELEŞLER YAKACAK PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.

YAŞAR KAYMAZ
MEHMET ALİ YAZICI

ADI / SOYADI / UNVANI: KELEŞLER YAKACAK PAZARLAMA VE TİCARET LTD. ŞTİ.

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 17004 / GAZİANTEP

DOSYA ESAS NO: 2018/1326

İLAN METNİ

T.C.
GAZİANTEP
1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NDEN

ESAS NO : 2018/1326 Esas
Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1326 Esas sayılı dosyası ile görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan kaynaklanan – İİK 285 ila 308/h) davası nedeniyle, Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünde Merkez-17004 sicil numarasında kayıtlı KELEŞLER YAKACAK PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ’ne 07/02/2019 tarihinde 1 Yıllık Kesin Mühlet Kararı verilmiş olduğundan;
1-Borçlu şirketten alacaklı olanların, ilanın yayınlandığı günden başlayarak (15) ON BEŞ gün içinde aşağıda yazılı Konkordato Komiseri Ali ALTAY’ in adresine; elden, taahhütlü posta yolu ile ALACAKLARINI bildirmelerini,
2-Kaydedilecek alacakların dayanağı hukuki nedenin açıklanmasını ve alacağı kanıtlayan delillerin (fatura, makbuz, senet, defter, hülasası vesaire) asıl veya onaylı örneklerini tevdi etmeleri,
3-On beş günlük kayıt süresi içinde komiserliğe kayıt yaptırmayanların (alacakları borçlunun ayrıntılı bilançosunda yazılı olmadığı takdirde) konkordatoprojesinin müzakerelerine (toplantıya) katılamayacakları ve oy kullanma hakkına sahip olamayacakları,
İlan olunur.
Ali Altay
Konkordato Komiseri

Adres: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı
İncilipınar İş Merkezi Kat:3 No: 305
Şehitkamil/GAZİANTEP
E-mail : alialtay27@gmail.com

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiserliginden-alacaklilari-beyana-davet-ilani-604029.html

YAŞAR KAYMAZ
MEHMET ALİ YAZICI

Add Comment