SELAM MARKET GIDA PAZARLAMA VE SELAM ET LOKANTASI, BEKİR ARTUĞ

KEREM KARAGÖZ
MATKİM MATBAACILIK KİMYASI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: SELAM MARKET GIDA PAZARLAMA VE SELAM ET LOKANTASI, BEKİR ARTUĞ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 408677 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2018/432

İLAN METNİ

ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET 
SELAM MARKET GIDA PAZARLAMA
VE SELAM ET LOKANTASI – BEKİR ARTUĞ 
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

(İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/432

E. Sayılı Dosyası)
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 408677 sicil numarası ile kayıtlı “Soğanlık Yeni Mah. Balıkesir Cad. Teknik Yapı Uprise Elite Residence Kat: 31 D: 264 Kartal/İstanbul” adresinde faaliyet gösteren Selam Market Gıda Pazarlama Ve Selam Et Lokantası – Bekir Artuğ’a, İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/432 E. sayılı dosyasında 13/09/2018 tarihinden başlamak üzere 1 yıllık kesin mühlet verildiği; kesin mühlet kararıyla birlikte, geçici mühlet kararıyla konkordato geçici komiser heyeti olarak görevlendirilen Ramazan Kayan, Ahmet Serdar Kıyat ve Doç. Dr. Serdar Kale’den oluşan heyetimizin, konkordato komiser heyeti olarak görevinin devamına hükmedildiği,
Selam Market Gıda Pazarlama Ve Selam Et Lokantası – Bekir Artuğ’dan alacaklı olanların, alacaklarının dayanaklarını (sözleşme, temlikname, fatura, irsaliye, mutabakat mektubu, hesap ekstresi, senet vs.) gösteren belgelerin aslı veya onaylı suretlerini, İcra ve İflas Kanununun 299. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato komiserliğimizin Hasanpaşa Mah. Uzunçayır Yolu Cad. Konak İş Merkezi A Blok No:30 Kat:3/53 Kadıköy -İstanbul (GSM: 0 533 715 74 08) adresine tatil günleri hariç 09:30-12:30 13:30-16:00 saatleri arasında bizzat (gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde noter onaylı imza sirküleri fotokopisi ile) veya vekilleri aracılığıyla kayıt yaptırabilecekleri,
Vekil vasıtası ile kayıt yaptıracakların Avukatlık Kanununun 35. maddesi gereği yalnızca avukatla temsil edilebileceği,
Alacak kaydı sırasında, 13/04/2018 (geçici mühlet tarihi) tarihinden önce ve (varsa) mühletten sonra doğan alacak (Kanunun imkân tanıdığı alacaklılar bakımından, işleyen faiz tutarının ayrıca belirtilmesi suretiyle) tutarlarının, yabancı para alacaklılarında, alacak bildirimi yapıldığı tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası karşılığının, alacağın paradan başka bir şey olması halinde, bildirim tarihindeki para olarak değerinin gösterildiği, inceleme ve denetime elverişli hesap dökümünün sunulmasının zorunlu olduğu,
İİK m.299 f.1 c.2 gereğince ilan metninin bir örneğinin adresi belli olan alacaklılara iadeli taahhütlü posta ile gönderileceği ancak bu alacaklılar bakımından da 15 günlük sürenin yine işbu İLAN tarihinden itibaren başlayacağı,
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceği ilan olunur. 27/12/2018
Konkordato Komiser Heyeti
Ramazan KAYAN Ahmet Serdar KIYAT Doç. Dr. Serdar KALE

SELAM MARKET GIDA PAZARLAMA VE SELAM ET LOKANTASI, BEKİR ARTUĞ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-alacaklilarin-alacaklarini-bildirmeye-davet-duyurusu-575191.html

KEREM KARAGÖZ
MATKİM MATBAACILIK KİMYASI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir