SARI ANKOLAJ

SEMA ÖZER
NAİL SARI

ADI / SOYADI / UNVANI: SARI ANKOLAJ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: 34951144056

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 31633

DOSYA ESAS NO: 2018/1261

İLAN METNİ

T.C. BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1261 Esas

Davacı NAİL SARI – SARI ANKOLAJ (T.C. N:3*******6), (Ticaret Sicil No:31633) (Vergi Kimlik No:3******6) tarafından adî konkordato talep edilmiş ve 27/09/2018 tarihli tensip kararıyla davacıya üç aylık geçici mühlet verilmiştir ancak mühlet dolmadan davacı taraf geçici mühletin iki ay uzatılmasını talep etmiş, konkordato komiserinin de raporunu hazırlamadığı görülmüş, davacı borçluya verilen geçici mühlet komiserin onayı ile 27/12/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmıştır.

  1. Geçici mühletle birlikte verilen tedbirler halen yürürlüktedir. Bu kapsamda İ.İ.K’nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde verilen ihtiyati tedbir kararları geçerliliğini korumaktadır.
  2. Tedbirler İ.İ.K.’nın 206’ncı maddesinin 1’inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.
  3. Geçici mühlet içinde görevlendirilen komiserin görevi devam etmektedir.
  4. Mahkememizin 27/09/2018 tarihli tensip kararıyla verilen üç aylık geçici mühlet iki ay süre ile uzatılmış olduğundan ve kesin mühlet hakkındaki kararın geçici mühlet içinde verilmesi gerektiğinden 19/02/2019 günü saat 14:00 itibariyle duruşma yapılmasına karar verilmiştir. Duruşma Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 3. Kat D bloktaki duruşma salonunda yapılacaktır. İsteyen alacaklıların duruşmaya katılmaları mümkündür.

İlan olunur.

SARI ANKOLAJ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasi-ve-durusma-gununun-tebligi-574716.html

SEMA ÖZER
NAİL SARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir