RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HASELSAN İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HALI PARK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 16102 / ÇORLU / TEKİRDAĞ

DOSYA ESAS NO: 2018/11

İLAN METNİ

T.C. ÇORLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) 
ESAS NO : 2018/11 Esas

Davacı RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı (HASIMSIZ) arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’ nın 287. Maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a) Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünün 16102 sicil no’sunda kayıtlı davacı RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 20/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK’ nın 297. Maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’ nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Mali Müşavir Aytaç ERSOY’un görevlendirilmelerine,
d) Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/11 Esas Sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21/03/2019 günü saat 09:30′ da yapılacağına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’ nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-karari-ve-durusma-gununun-tebligi-575989.html

HASELSAN İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
HALI PARK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir