MURAT YILMAZ

ES KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BAYRAKTAR MOTORLU ARAÇLAR VE OTOMOTİV YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

ADI / SOYADI / UNVANI: MURAT YILMAZ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/909

İLAN METNİ

T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/909

Davacılar ES KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile MURAT YILMAZın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (989254/0)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu)ES KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ile borçlu (TC KİM NO: 33968221712) MURAT YILMAZ hakkında 01/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU01/01/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacıların (borçlular) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) 01/10/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Prof. Dr. Necla Akdağ Güney, Selim Tuna ve YMM Bülent Sezgin’in görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/909 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 21/02/2019 günü saat 11:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 27/12/2018

ES KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasi-ve-durusma-gununun-tebligi-574370.html

ES KURUMSAL HİZMETLER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BAYRAKTAR MOTORLU ARAÇLAR VE OTOMOTİV YEDEK PARÇA İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir