İBRAHİM KASACI

ÖZHANOĞLU NAKLİYAT HARFİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AHMET KIRMACI

ADI / SOYADI / UNVANI: İBRAHİM KASACI

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/849

İLAN METNİ

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO: 2018/849

16549125340 T.C No’lu davacı İbrahim Kasacı vekili Avukat Hayrettin Küçüksoy İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi için İ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 12/12/2018 gün ve 2018/849 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacı İbrahim Kasacı’nin isteminin kabulü ile bu günden (12/12/2018) itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş, 7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince, SMMM Hüseyin Sedef ile Hukukçu Dursun Demirci’ün Konkordato Geçici Komiseri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

İBRAHİM KASACI

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-575760.html

ÖZHANOĞLU NAKLİYAT HARFİYAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AHMET KIRMACI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir