HASELSAN İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MEHMET ATASOY
RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: HASELSAN İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 71076 / ANKARA

DOSYA ESAS NO: 2018/719

İLAN METNİ

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO: 2018/719

Ankara Ticaret Sicilinin 71076 sırasına kayıtlı, Cinnah Cad. No: 57-1 Melis Apartmanı Kat:4 No:8 Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı HASELSAN İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili Avukat ŞEVKET ÇELİK İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 03/10/2018 tarihli 2018/719 Esas sayılı kararı ile 3 ay süreyle geçici mühlet karar verilmiştir. Geçici Konkordato komiser Heyeti olarak atanan Atilla Yönüak, Suphi Aslanoğlu ve Cengiz Kulaksız’in 24/12/2018 tarihli geçici mühletin uzatılması talebi üzerine Mahkememizin 02/01/2019 tarihli ara kararı ile konkordato geçici mühlet kararının 03/01/2019 tarihinden itibaren 2 AY SÜREYLE uzatılmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; Belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince,alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

HASELSAN İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-uzatilmasi-karar-tebligi-575699.html

MEHMET ATASOY
RODOSTO TEKNİK YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir