BİNKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EŞREF KARAGÖZ

ADI / SOYADI / UNVANI: BİNKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 647917/0 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2018/1249

İLAN METNİ

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1249 Esas

Davacı EŞREF KARAGÖZ, KEREM KARAGÖZ, BİNKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 647917/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu)BİNKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,10796209464 TC Kimlik Numaralı davacı borçlu KEREM KARAGÖZ, 10793209528TC Kimlik Numaralı davacı borçlu EŞREF KARAGÖZ hakkında 25/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacılar (borçlular)İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacıların(borçluların) sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacılara 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak İbrahim Fidancı, Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Teyit Keşli ve Hikmet Dere’nin görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/1249 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21/03/2019 günü saat 14:00’te yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.26/12/2018
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ :
İBRAHİM FİDANCI
DR.ÖĞR.ÜYESİ AHMET TEYİT KEŞLİ
HİKMET DERE

BİNKAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-ve-gecici-muhlet-karari-ve-durusma-tebligi-575213.html

MİLTAŞ BETON VE İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
EŞREF KARAGÖZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir