ARİVA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

MURAT ERGÜL
HAZARTEKS TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ARİVA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA ESAS NO: 2018/257

İLAN METNİ

T.C.
BODRUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı :2018/257 Esas

Davacı ARİVA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalı aleyhine açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara kararı gereğince;Geçici konkordato komiseri raporları ve dosya kapsamındaki belgeler nazara alınarak İİK’nun 287/4 maddesi gereğince davacı Ariva İnşaat Turizm A.Ş hakkında verilen 17/09/2018 tarihli 3 ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 17/12/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmasına karar verildiğinden, alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu 7101 sayılı yasa ile değişik 288 nci maddesi hükmü gereğince ilan olunur.

ARİVA İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-mahkeme-ara-kararinin-ilanen-tebligi-575230.html

MURAT ERGÜL
HAZARTEKS TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir