RİDVAN ÖZAK

BEKAŞ ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ERDEM KARAGÜZEL - KARAGÜZEL FINDIK

ADI / SOYADI / UNVANI: RİDVAN ÖZAK

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: BİREYSEL

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: BİREYSEL

DOSYA ESAS NO: 2018/499

İLAN METNİ

T.C. SARUHANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/499
Davacı 50*******12 T.C. Kimlik nolu Ridvan Özak tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Davacı 50*******12 T.C. Kimlik nolu Ridvan Özak hakkında konkordato davası açılmış olup, 27/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak 41*******56 TC kimlik nolu ERDEM TOLUN atanmıştır.
İİK’nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordatomühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkmeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Ridvan Özak

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-567832.html

BEKAŞ ISI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ERDEM KARAGÜZEL - KARAGÜZEL FINDIK

Add Comment