ÖZ-TAŞ HAZIR BETON SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TAŞOCAKLARI İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KALMUK İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
CAN GÜBRE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: ÖZ-TAŞ HAZIR BETON SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TAŞOCAKLARI İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 932 / OF / TRABZON

DOSYA ESAS NO: 2018/504

İLAN METNİ

T.C. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO: 2018/504 Esas

Davacı ÖZ-TAŞ HAZIR BETON SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TAŞOCAKLARI İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;

Of Ticaret Sicil Müdürlüğünün 932 sırasında kayıtlı ÖZ-TAŞ HAZIR BETON SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TAŞOCAKLARI İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin muamele merkezi adresi Dumlusu Mah. Dumlusu Hurmalık Km. Evl. Öztaş Beton No:1/A Of/TRABZON olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;

Of Ticaret Sicil Müdürlüğünün 932 sırasında kayıtlı ÖZ-TAŞ HAZIR BETON SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TAŞOCAKLARI İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 12/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,

Adı geçen şirket hakkında 07/12/2018 tarihinde açılan dava ile konkordato mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/504 esas sırasına kayda alındığı, davanın duruşmasının 27/02/2019 günü saat 09:30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddinin reddini isteyebilecekleri,

Konkordatonun başarıya ulaşmasını nolanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nun 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Hukukçu Av.Bilal Kızılbağ, YMM Nizam Uzun ve SMMM Kamil Mahmutoğlu’nun geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 12/12/2018

ÖZ-TAŞ HAZIR BETON SANAYİ İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK TAŞOCAKLARI İŞLETMECİLİĞİ NAKLİYAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-karari-ve-durusma-gununun-tebligi-568362.html

KALMUK İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
CAN GÜBRE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment