LİMAŞ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MUSTAFA ALTUĞ
MRK İNŞAAT HAFRİYAT LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: LİMAŞ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 372429 / ANKARA

DOSYA ESAS NO: 2018/883

İLAN METNİ

ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO: 2018/883

Ankara Ticaret Sicilinin 372429 sırasına kayıtlı, İlkbahar Mah. 609. Sok. No: 33 Çankaya/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren davacı Limaş Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Avukat Ayşe Duygu Özalp İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ. K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 03/12/2018 gün ve 2018/883 Esas sayılı kararı ile talep kabul edilerek, 7101 Sayılı Kanunun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287 Madde 1. Fıkra hükmüne göre davacı Limaş Enerji Yatırım Üretim Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin isteminin kabulü ile bu günden (03/12/2018) itibaren 3 ay süreyle GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazası tedbir kararlarına hükmedilmiş,7101 sayılı Kanun ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287. Madde 3. Fıkrası gereğince, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Zekai Öztürk’ün Konkordato Geçici Komiseri olarak atanmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

LİMAŞ ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://www.ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-568948.html

MUSTAFA ALTUĞ
MRK İNŞAAT HAFRİYAT LİMİTED ŞİRKETİ

One comment

  1. I think the admin of this web page is in fact working hard in support of his web site, since here every
    stuff is quality based stuff.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir