FEMATEK ULUSLARARASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ENGİN DELİKLİTAŞ
Konkordato ilan eden firmalara büyük şok! Teşvikleri iptal edildi

ADI / SOYADI / UNVANI: FEMATEK ULUSLARARASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 586118 / İSTANBUL

DOSYA ESAS NO: 2018/1148

İLAN METNİ

T.C.İSTANBUL1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1148

Konkordato talebinde bulunan davacı FEMATEK ULUSLARARASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 586118 nosunda kayıtlı FEMATEK ULUSLARARASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında İİK. 288. maddesi yollamasıyla İİK. 287. maddesi gereğince 05.12.2018 tarihi saat 16:30’dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİR. 
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle Mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK. 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 06/12/2018

FEMATEK ULUSLARARASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-gecici-muhlet-kararinin-tebligi-565391.html

ENGİN DELİKLİTAŞ
Konkordato ilan eden firmalara büyük şok! Teşvikleri iptal edildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir