EGE EKOMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AS GIDA AMBALAJ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HASAN KARADUMAN

ADI / SOYADI / UNVANI: EGE EKOMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: Merkez-100899 / İZMİR

DOSYA ESAS NO: 2018/1452

İLAN METNİ

İZMİR 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NDAN

ESAS NO : 2018/1452 Esas
Davacılar “EGE EKOMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”, “HASAN KARADUMAN” ve “SEZAİ KARADUMAN” tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında 11/12/2018 tarihinde verilen tensip kararı gereğince;
Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında, 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez-100899 sicil numarasında kayıtlı “EGE EKOMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ“, [35008779672] TC Kimlik numaralı “HASAN KARADUMAN” ve [35038778652] TC Kimlik numaralı “SEZAİ KARADUMAN” hakkında, 10/12/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere Mahkememizce GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş ve yine 7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3 maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete ve davacı şirket yetkililerine [53563701662] T.C. Kimlik Numaralı Y.M.M. Ali İhsan DEMİRAY geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.
İş bu ilânın ilk olarak yayınlandığı tarihten itibaren yedi günlük kesin süre içinde, Mahkememize dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını, delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK’ nin 288. Maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur. 11/12/2018

EGE EKOMAR ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-567971.html

AS GIDA AMBALAJ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
HASAN KARADUMAN

2 Comments

  1. takip 18 Aralık 2018
  2. Nihat KACAN 20 Mart 2019

Add Comment