CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ

CEMRE BİTKİSEL YAĞ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KALMUK İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADI / SOYADI / UNVANI: CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 13235 / TRABZON

DOSYA ESAS NO: 2018/357

İLAN METNİ

T.C. TRABZON ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Konkordato Komiser Heyeti’nden Alacaklılara Davet

CNR İNŞAAT-MURAT ALEMDAĞ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILARA ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/357 Esas sayılı dava dosyasında, Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 13235 sırasında kayıtlı CNR İNŞAAT-MURAT ALEMDAĞ’a, açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile mahkemece 04.07.2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş; 11.10.2018 tarihinde geçici mühlet 2 ay süreyle uzatılmış, 06.12.2018 tarihinde ise 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiser heyeti olarak Hakan Orhan, Hülya Şimşek ve Necmi Kömür görevlendirilmiştir.

2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince CNR İNŞAAT-MURAT ALEMDAĞ’dan alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda, alacaklıların;

1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,

3. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 06.12.2018 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,

4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,

İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine göndermeleri,alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.

KONKORDATO KOMİSER HEYETİ

Hakan ORHAN, Hülya ŞİMŞEK, Necmi KÖMÜR

Adres :
YMM Hülya ŞİMŞEK
Devlet Sahil Yolu Cad. Köleoğlu İş Merkezi No:53/208 Kaşüstü TRABZON

CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-komiser-heyetinden-alacaklilara-davet-568452.html

CEMRE BİTKİSEL YAĞ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KALMUK İNŞAAT NAKLİYAT YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Add Comment