CEMRE BİTKİSEL YAĞ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VEFA PREFABRİKE YAPILAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ

ADI / SOYADI / UNVANI: CEMRE BİTKİSEL YAĞ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: .

DOSYA ESAS NO: 2018/776

İLAN METNİ

T.C.
NİZİP
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı :2018/776 Esas

CEMRE BİTKİSEL YAĞ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 12/11/2018 tarih ve 17:00:42 başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 09/11/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, iş bu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, Konkordatonun başarıya uluşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve miktarı gözetilerek hukukçu bilirkişi Av. Ömer Burak Bildik, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kahraman, Mali Müşavir (Bağımsız Denetçi) Murat Karabiber’in geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 14/12/2018

CEMRE BİTKİSEL YAĞ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-568417.html

VEFA PREFABRİKE YAPILAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
CNR İNŞAAT MURAT ALEMDAĞ

Add Comment