ARAZLAR İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CAN GÜBRE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ZEHRA GEZEN OSMANLI MODA

ADI / SOYADI / UNVANI: ARAZLAR İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 827 / GÜMÜŞHANE

DOSYA ESAS NO: 2018/576

İLAN METNİ

T.C. GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/576
Davacı , ARAZLAR İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)Gümüşhane Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 827 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) ARAZLAR İNŞAAT, NAKLİYAT, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 13/12/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak Burcu Altınok DABAĞ, Sebahattin VARAN ve Salih CANÖZÜ’nün görevlendirilmesine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/576 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 12.03.2019 günü saat 09:00‘da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. KONKORDATO KOMİSERLERİ;
Burcu ALTINOK DABAĞ; Avukat-Hukukçu, T.C.No: 11828293116Adres; Karaer Mahallesi, Zarfer Cad. No:38/A Gümüşhane Tel; 05321711821
Sebahattin VARAN; Serbest Mali Müşavir, T.C. 31465633922, Adres; Karaer Mah. Hükümet Cad. No:60 Kat:2 Gümüşhane Tel; 0506 669 99 66
Salih CANÖZÜ; Araştırma Görevlisi, T.C. No:48688059378 Adres; Bağlarbaşı Mah. Gümüşhane Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı, Tel;05077452925

ARAZLAR İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-gecici-muhlet-karari-ve-durusma-gununun-tebligi-568584.html

CAN GÜBRE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ZEHRA GEZEN OSMANLI MODA

Add Comment