İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

PAYSA PREFABRİK İNŞAAT TURİZM VE ENDÜSTRİ LİMİTED ŞİRKETİ
EDE EPOKSİ TEKNİĞİ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş

ADI / SOYADI / UNVANI: İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI / VERGİ DAİRESİ: .

TİCARET SİCİL NUMARASI / KAYIT YERİ: 16416 / SAMSUN

DOSYA ESAS NO: 2018/418

İLAN METNİ

T.C.
SAMSUN 
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/418 Esas
Talep eden-borçlu Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğünün 16416 sicil numarasıyla kayıtlı davacı İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ’ne 14/11/2018tarihinden itibaren başlamak üzere 1(Bir) yıl süre ile kesin mühlet verilmesine, konkordato komiserliğinde Yeminli Mali Müşavir FUAT KATIRCI (T.C.:23792528828, Adres:Kale Mah. Namık Kemal Cad. Kuzeyhan No:26 Kat:7 İlkadım SAMSUN) ve Hukukçu REFİK MORAL (T.C.:14708831866, Adres:19.Mayıs Mah. Telimhane Cad. Abdik İşhanı No:2 K:2 SAMSUN)görev yapmaktadır.
Mahkememizin 19/06/2018, 03/07/2018 ve 06/07/2018 tarihli müteferrik kararları ile davacı şirket hakkında verilmiş ihtiyati tedbirlerin 1(bir) yıllık kesin mühlet süresince aynen devamına,
Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin kesin mühletin sona ermesinden önce gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporu ile mahkememize bildirilmesi halinde dosya ele alınarak İİK 291.maddesi gereğince işlemlerin yapılmasına,
Davacı borçlu bakımından İİK 292.maddesindeki durumların gerçekleşmesi halinde de dosyanın ele alınarak işbu yasa hükmüne göre gerekli işlemlerin yapılmasına,
Davacı borçlu şirket hakkında verilen 1(bir) yıllık kesin mühletkararının sonuçları bakımından İİK 294., 295., 296.ve 297.maddeleri geçerli olmasına,
İİK’nun 299.maddesi gereğince İİK 288 maddesi uyarınca konkordato komiserleri tarafından yaptırılacak ilanla alacaklıların alacaklarını bildirmeye davet edilmelerine ve diğer işlemlerinin de İİK 299. 300. 301.ve 302.maddelerine göre komiserler tarafından yerine getirilmesine, alacak miktarı ve alacaklı sayısına göre alacaklılar kurulu oluşturulmasına yer olmadığına,
Konkordato komiserinin gerekçeli raporunu ve dosyayı mahkememize tevdi etmesinden sonra konkordato hakkında bir karar verilmek üzere İİK 304.maddesine göre mahkememizce yargılamaya başlanarak işbu yasa maddesinde yazılı işlemlerin yapılmasına, karar verilmek üzere duruşma günü tayin edilmesine, duruşma gün ve saatinin İİK 288.maddesi uyarınca ilan edilmesine, itiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabileceklerine karar verilmiştir.

İMARETÇİOĞLU İLAÇ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

İLAN ADRESİ: https://ilan.gov.tr/detay-iflas-hukuku-davalari-iik-konkordato-ve-muhlet-iik-288inci-md-konkordato-muhlet-kararinin-ilanen-tebligi-556330.html

PAYSA PREFABRİK İNŞAAT TURİZM VE ENDÜSTRİ LİMİTED ŞİRKETİ
EDE EPOKSİ TEKNİĞİ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş